Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#60326 #838. MSE07B - Xếp hàng ưu tiên Accepted 100 41 ms 376 K C++ 11 (NOI) / 4 K Durex+_+ 2021-12-01 6:50:03
#102582 #838. MSE07B - Xếp hàng ưu tiên Accepted 100 134 ms 388 K C++ / 1 K GIAP 2022-11-17 1:17:37
#61999 #838. MSE07B - Xếp hàng ưu tiên Accepted 100 146 ms 508 K C++ 11 / 2 K ThMinh 2021-12-10 7:27:04
#102647 #838. MSE07B - Xếp hàng ưu tiên Accepted 100 150 ms 408 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Khắc Trung 2022-11-17 4:31:34
#104083 #838. MSE07B - Xếp hàng ưu tiên Accepted 100 151 ms 388 K C++ 17 / 1 K Phan Mạnh Hùng 2022-11-24 1:14:12
#106949 #838. MSE07B - Xếp hàng ưu tiên Accepted 100 159 ms 516 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Trần Tuấn Anh 2022-12-01 10:32:15
#48546 #838. MSE07B - Xếp hàng ưu tiên Accepted 100 177 ms 404 K C++ 17 / 1 K Phạm Thế Phong 2021-09-22 8:10:25
#77599 #838. MSE07B - Xếp hàng ưu tiên Accepted 100 183 ms 480 K C++ 11 / 1 K hihihi1 2022-03-15 12:58:03
#62000 #838. MSE07B - Xếp hàng ưu tiên Accepted 100 198 ms 544 K C++ 14 / 1 K LAM DEP TRAI 2021-12-10 7:32:05
#72124 #838. MSE07B - Xếp hàng ưu tiên Accepted 100 210 ms 464 K C++ 17 / 1 K nguyen khac thu 2022-02-10 14:13:32
#103079 #838. MSE07B - Xếp hàng ưu tiên Accepted 100 225 ms 388 K C++ 17 / 1 K nhu quynh 2022-11-21 0:42:16
#48352 #838. MSE07B - Xếp hàng ưu tiên Accepted 100 378 ms 384 K C++ 17 / 914 B Trùm CUỐI 2021-09-19 10:12:27
#103682 #838. MSE07B - Xếp hàng ưu tiên Accepted 100 389 ms 384 K C++ / 622 B nguyennhatlam 2022-11-22 10:27:39
#103231 #838. MSE07B - Xếp hàng ưu tiên Accepted 100 408 ms 432 K C++ 11 / 994 B Bùi Cường Quốc 2022-11-21 18:00:03
#62227 #838. MSE07B - Xếp hàng ưu tiên Accepted 100 436 ms 584 K C++ 17 / 812 B abcxyz 2021-12-12 3:28:35


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: