Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#48548 #839. KRYP6 Accepted 100 317 ms 1376 K C++ 17 / 765 B Phạm Thế Phong 2021-09-22 8:23:02
#48554 #839. KRYP6 Accepted 100 320 ms 1384 K C++ 17 / 473 B Hà Hoàng Hiệp 2021-09-22 8:54:07
#61282 #839. KRYP6 Accepted 100 333 ms 1304 K C++ 17 / 383 B de tu duong tuan minh 2021-12-06 14:10:09
#77601 #839. KRYP6 Accepted 100 335 ms 1360 K C++ 11 / 858 B hihihi1 2022-03-15 13:00:08
#81920 #839. KRYP6 Accepted 100 364 ms 1344 K C++ 17 / 493 B TH? 2022-04-15 13:31:32
#66281 #839. KRYP6 Accepted 100 545 ms 1396 K C++ 17 / 432 B Dang Tuan Nam 2021-12-24 8:55:23
#61280 #839. KRYP6 Accepted 100 549 ms 1460 K C++ 17 / 762 B minh nguyen le 2021-12-06 13:12:58
#83991 #839. KRYP6 Accepted 100 569 ms 1740 K C++ / 452 B hm123 2022-05-16 7:38:59
#65620 #839. KRYP6 Accepted 100 572 ms 1332 K C++ 17 / 533 B Nguyen Thai Giang 2021-12-21 1:40:53
#72129 #839. KRYP6 Accepted 100 573 ms 1404 K C++ 17 / 449 B nguyen khac thu 2022-02-10 14:14:23
#74572 #839. KRYP6 Accepted 100 588 ms 1364 K C++ 11 / 768 B Xuân 2022-02-19 4:41:10
#61051 #839. KRYP6 Accepted 100 758 ms 1612 K C++ / 437 B duong tuan minh 2021-12-04 9:37:22
#48353 #839. KRYP6 Accepted 100 931 ms 1640 K C++ 17 / 612 B Trùm CUỐI 2021-09-19 10:13:20
#122878 #839. KRYP6 Accepted 100 8627 ms 1588 K C++ 11 / 2 K npl 2024-01-08 15:06:35


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: