Tên đăng nhập

nhat_00x

Họ và tên

Mr Shun Shun

Email

nhat0903@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-06-28 15:34:34

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500