Tên đăng nhập

trungnguyen

Họ và tên

Minh Trung

Email

tungdanhchodai@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-07-06 8:53:36

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500