Tên đăng nhập

K25TIN19

Họ và tên

Đỗ Trung Phúc

Email

dophucthcs@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2019-12-31 7:07:44

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500