Tên đăng nhập

phhuyenn

Họ và tên

Phuong Huyen

Email

phhuyen206@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-17 3:16:36

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500