Tên đăng nhập

turtleztestcode

Họ và tên

turtlez

Email

turtlezclone0@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-11-18 16:11:19

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500