Tên đăng nhập

dda2411

Họ và tên

DDA

Email

doducanh2411@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-10-31 17:08:20

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500