Tên đăng nhập

vdtue

Họ và tên

Võ Đăng Tuệ

Email

vdtue0611@gmail.com

Chữ ký cá nhân

TueVD

Đăng ký lúc

2023-12-22 6:37:43

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500