Tên đăng nhập

gamo

Họ và tên

Hoàng Văn Diệu

Email

hvdieu.lqd@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-12-08 3:42:16

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500