Tên đăng nhập

gx2508

Họ và tên

Nguyễn Việt Hùng

Email

gx2508@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-09-18 4:05:10

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500