Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#1398 #1011. SUMSEQ - Tổng lớn nhất Accepted 100 197 ms 7148 K C++ 17 / 1 K Trịnh Nam Anh 2019-12-23 2:47:31
#71951 #1011. SUMSEQ - Tổng lớn nhất Accepted 100 239 ms 7256 K C++ 14 / 2 K nguyen khac thu 2022-02-10 13:28:08
#1435 #1011. SUMSEQ - Tổng lớn nhất Accepted 100 245 ms 11064 K C++ 11 / 1 K Nguyễn Hoàng Sơn 2019-12-23 3:47:56
#91372 #1011. SUMSEQ - Tổng lớn nhất Accepted 100 263 ms 10084 K C++ 17 / 2 K bủhhhhhhhhhhhh 2022-09-08 14:59:19
#91233 #1011. SUMSEQ - Tổng lớn nhất Accepted 100 286 ms 13692 K C++ 17 / 1 K Shin 2022-09-08 7:34:40
#91971 #1011. SUMSEQ - Tổng lớn nhất Accepted 100 301 ms 10732 K C++ 17 / 2 K Hades 2022-09-18 2:16:42
#68 #1011. SUMSEQ - Tổng lớn nhất Accepted 100 486 ms 11192 K C++ 17 / 1 K Chùm CUỐI 2019-12-11 14:31:01
#202 #1011. SUMSEQ - Tổng lớn nhất Accepted 100 512 ms 11160 K C++ 11 / 767 B Phạm Văn Sơn Dương 2019-12-12 10:08:54


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: