Tên đăng nhập

nguyentuanvu

Họ và tên

bủhhhhhhhhhhhh

Email

0886647741

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-08-10 10:19:19

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500