Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#148348 #810. MINSUM - Tổng nhỏ nhất Accepted 100 69 ms 384 K C++ / 1 K Tô Thành Đạt 2023-09-12 8:31:25
#164248 #810. MINSUM - Tổng nhỏ nhất Accepted 100 69 ms 452 K C++ 17 / 793 B Ngô Thế Cường 2023-11-22 14:47:29
#8131 #810. MINSUM - Tổng nhỏ nhất Accepted 100 73 ms 480 K C++ / 444 B Linh Trần 2020-08-15 10:00:00
#130235 #810. MINSUM - Tổng nhỏ nhất Accepted 100 75 ms 404 K C++ 17 / 888 B Bùi Huy Tuấn 2023-03-31 14:53:13
#148387 #810. MINSUM - Tổng nhỏ nhất Accepted 100 75 ms 464 K C++ 17 (Clang) / 522 B Nguyễn Minh Trí 2023-09-12 8:50:49
#88604 #810. MINSUM - Tổng nhỏ nhất Accepted 100 77 ms 380 K C++ 17 / 803 B Quang Thành 2022-08-02 11:03:43
#138183 #810. MINSUM - Tổng nhỏ nhất Accepted 100 77 ms 508 K C++ 17 / 539 B Kiệt Lặc 2023-05-15 8:47:01
#55483 #810. MINSUM - Tổng nhỏ nhất Accepted 100 79 ms 388 K C++ 17 / 552 B Nguyễn Hải An 2021-11-05 8:45:00
#129853 #810. MINSUM - Tổng nhỏ nhất Accepted 100 79 ms 416 K C++ 17 / 901 B Phan Anh Vũ 2023-03-29 17:42:40
#130150 #810. MINSUM - Tổng nhỏ nhất Accepted 100 79 ms 416 K C++ 17 (Clang) / 982 B Trương Tấn Minh 2023-03-31 2:35:19
#66343 #810. MINSUM - Tổng nhỏ nhất Accepted 100 81 ms 384 K C++ 17 / 630 B Phạm Nam Khánh 2021-12-25 8:40:00
#143986 #810. MINSUM - Tổng nhỏ nhất Accepted 100 82 ms 404 K C++ 17 / 733 B buon_choi96 2023-07-26 14:49:02
#85174 #810. MINSUM - Tổng nhỏ nhất Accepted 100 85 ms 400 K C++ 11 / 2 K Hades 2022-06-07 11:48:30
#5935 #810. MINSUM - Tổng nhỏ nhất Accepted 100 88 ms 596 K C++ 14 / 668 B Phạm Văn Sơn Dương 2020-04-18 8:08:56
#154983 #810. MINSUM - Tổng nhỏ nhất Accepted 100 90 ms 432 K C++ / 712 B Nguyễn Xuân Chung 2023-10-23 12:44:24
#35295 #810. MINSUM - Tổng nhỏ nhất Accepted 100 91 ms 404 K C++ / 796 B Đặng Tiến Dũng 2021-04-19 8:44:20
#155288 #810. MINSUM - Tổng nhỏ nhất Accepted 100 91 ms 404 K C++ 14 / 683 B Hoàng Hữu Phúc 2023-10-24 12:56:38
#76865 #810. MINSUM - Tổng nhỏ nhất Accepted 100 92 ms 384 K C++ 17 / 539 B hihihi1 2022-03-09 0:21:59
#72017 #810. MINSUM - Tổng nhỏ nhất Accepted 100 99 ms 380 K C++ 14 / 821 B nguyen khac thu 2022-02-10 13:39:15
#147103 #810. MINSUM - Tổng nhỏ nhất Accepted 100 108 ms 444 K C++ 17 / 1 K trinhbaongoc3011 2023-08-29 16:32:16
#155234 #810. MINSUM - Tổng nhỏ nhất Accepted 100 130 ms 256 K C++ 11 (NOI) / 596 B monley k 2023-10-24 8:12:26
#129916 #810. MINSUM - Tổng nhỏ nhất Accepted 100 145 ms 412 K C++ 17 (Clang) / 2 K Bùi Thanh Vin 2023-03-30 3:06:22
#129911 #810. MINSUM - Tổng nhỏ nhất Accepted 100 166 ms 376 K C++ 17 / 775 B Dinh Ngoc Bich 2023-03-30 2:11:03
#155445 #810. MINSUM - Tổng nhỏ nhất Accepted 100 169 ms 492 K C++ 11 / 594 B phandangminhkh40a 2023-10-25 12:36:47
#37144 #810. MINSUM - Tổng nhỏ nhất Accepted 100 171 ms 364 K C++ 17 / 871 B Phan Quý Thịnh 2021-05-19 14:24:51
#129890 #810. MINSUM - Tổng nhỏ nhất Accepted 100 181 ms 376 K C++ / 732 B Lý Bảo Khanh 2023-03-30 1:14:43
#149615 #810. MINSUM - Tổng nhỏ nhất Accepted 100 185 ms 380 K C++ / 1001 B Đỗ Hoàng Anh 2023-09-17 15:02:02
#155238 #810. MINSUM - Tổng nhỏ nhất Accepted 100 186 ms 380 K C++ 14 / 594 B Phùng Tuấn Tú 2023-10-24 8:17:57
#167547 #810. MINSUM - Tổng nhỏ nhất Accepted 100 241 ms 404 K C++ 14 / 554 B phuc 2023-11-29 8:46:32
#66338 #810. MINSUM - Tổng nhỏ nhất Accepted 100 270 ms 480 K C++ 11 / 535 B minhminhit06 2021-12-25 4:08:19
#63803 #810. MINSUM - Tổng nhỏ nhất Accepted 100 439 ms 424 K C++ 17 / 1 K Hung Nguyen 2021-12-16 9:17:49
#85983 #810. MINSUM - Tổng nhỏ nhất Accepted 100 518 ms 384 K C++ 17 / 2 K hafo 2022-06-18 4:27:28


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: