Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#79138 #851. SUMMAX2 - Tổng lớn nhất trên cây Accepted 100 476 ms 9040 K C++ 17 (Clang) / 1 K Newbie 2022-03-27 15:09:38
#72160 #851. SUMMAX2 - Tổng lớn nhất trên cây Accepted 100 479 ms 8060 K C++ 17 / 1 K nguyen khac thu 2022-02-10 14:26:29
#66350 #851. SUMMAX2 - Tổng lớn nhất trên cây Accepted 100 490 ms 8080 K C++ 17 / 1 K Trương Tuấn Tú 2021-12-25 13:42:39
#77875 #851. SUMMAX2 - Tổng lớn nhất trên cây Accepted 100 532 ms 8060 K C++ 11 / 1 K hihihi1 2022-03-18 12:24:10
#53818 #851. SUMMAX2 - Tổng lớn nhất trên cây Accepted 100 546 ms 10208 K C++ 17 / 1010 B Phạm Thế Phong 2021-10-29 14:04:45
#72974 #851. SUMMAX2 - Tổng lớn nhất trên cây Accepted 100 553 ms 10620 K C++ / 965 B Hà Thu Hà 2022-02-14 3:19:24
#86527 #851. SUMMAX2 - Tổng lớn nhất trên cây Accepted 100 560 ms 12236 K C++ 17 / 626 B Hiếu 2022-06-26 6:16:48
#100602 #851. SUMMAX2 - Tổng lớn nhất trên cây Accepted 100 562 ms 10712 K C++ 17 / 1 K Vux Quooc Long 2022-11-10 8:55:27
#82842 #851. SUMMAX2 - Tổng lớn nhất trên cây Accepted 100 563 ms 13804 K C++ / 947 B Pham Duy 2022-05-05 8:21:53
#82330 #851. SUMMAX2 - Tổng lớn nhất trên cây Accepted 100 568 ms 13648 K C++ / 781 B phú 2022-04-22 7:43:09
#72964 #851. SUMMAX2 - Tổng lớn nhất trên cây Accepted 100 621 ms 20092 K C++ 17 / 4 K lmqzzz 2022-02-14 2:14:58
#100559 #851. SUMMAX2 - Tổng lớn nhất trên cây Accepted 100 685 ms 21732 K C++ 14 / 1 K Phạm Nhật Quang 2022-11-10 8:30:45
#92746 #851. SUMMAX2 - Tổng lớn nhất trên cây Accepted 100 1654 ms 9944 K C++ 11 / 1 K Cao Chí Hiếu 2022-09-29 16:03:43
#72977 #851. SUMMAX2 - Tổng lớn nhất trên cây Accepted 100 1657 ms 10608 K C++ 17 / 815 B Trịnh Nhật Hưng 2022-02-14 3:50:02


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: