Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#122751 #86. FUTPAST - Tương lai và quá khứ Accepted 100 493 ms 384 K C++ 17 / 3 K accvip 2024-01-08 11:36:57
#124242 #86. FUTPAST - Tương lai và quá khứ Accepted 100 503 ms 380 K C++ 17 / 1 K Đặng Hải Phong 2024-01-13 10:00:23
#123237 #86. FUTPAST - Tương lai và quá khứ Accepted 100 521 ms 376 K C++ 17 / 3 K Đặng Hải Long 2024-01-09 15:37:19
#146959 #86. FUTPAST - Tương lai và quá khứ Accepted 100 525 ms 384 K C++ 11 / 3 K 🦠--?🥚-->🐣=>🦢 2024-04-23 13:31:34
#143689 #86. FUTPAST - Tương lai và quá khứ Accepted 100 533 ms 488 K C++ 17 / 3 K Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-03-31 13:53:40
#116563 #86. FUTPAST - Tương lai và quá khứ Accepted 100 567 ms 404 K C++ 17 (Clang) / 1 K Bùi Quốc Huy 2023-01-28 8:38:58
#116561 #86. FUTPAST - Tương lai và quá khứ Accepted 100 601 ms 420 K C++ / 1 K thanhvinh 2023-01-28 7:55:56
#95083 #86. FUTPAST - Tương lai và quá khứ Accepted 100 3421 ms 3636 K C# / 522 B Nguyễn Thịnh Hiệp 2022-10-17 7:37:54


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: