Tên đăng nhập

Phong

Họ và tên

Đặng Hải Phong

Email

dang.hai.phong.pep@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-12-23 8:38:14

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500