Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1061 GIFTS - Phát quà 39 113 34.51%
1062 TREE - Điều chỉnh cây 37 114 32.46%
1063 ARRANGE - Chuyển sỏi 7 50 14.00%
1064 MINSUM - Biến đổi số 38 132 28.79%
1065 TEAWORLD - Vương quốc trà sữa 12 31 38.71%
1066 BUBBLETEA - Thế giới trà sữa 15 34 44.12%
1070 FASTTYPE - Cuộc đua gõ văn bản 8 16 50.00%
1071 AIRPORTS - Xây dựng sân bay 6 34 17.65%
1072 LANDS - Xâm chiếm lãnh thổ 4 9 44.44%
1073 FLOWER - DI CHUYỂN CHẬU HOA 5 30 16.67%
1074 COLORGRAPH - MÀU TRÊN CÂY 6 16 37.50%
1075 VOI - CUỘC THI LẬP TRÌNH 12 46 26.09%