Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1061 GIFTS - Phát quà 45 131 34.35%
1062 TREE - Điều chỉnh cây 41 121 33.88%
1063 ARRANGE - Chuyển sỏi 7 50 14.00%
1064 MINSUM - Biến đổi số 39 138 28.26%
1065 TEAWORLD - Vương quốc trà sữa 13 32 40.63%
1066 BUBBLETEA - Thế giới trà sữa 15 34 44.12%
1070 FASTTYPE - Cuộc đua gõ văn bản 9 17 52.94%
1071 AIRPORTS - Xây dựng sân bay 9 52 17.31%
1072 LANDS - Xâm chiếm lãnh thổ 5 10 50.00%
1073 FLOWER - DI CHUYỂN CHẬU HOA 6 31 19.35%
1074 COLORGRAPH - MÀU TRÊN CÂY 7 17 41.18%
1075 VOI - CUỘC THI LẬP TRÌNH 13 47 27.66%