Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1061 GIFTS - Phát quà 62 196 31.63%
1062 TREE - Điều chỉnh cây 42 125 33.60%
1064 MINSUM - Biến đổi số 40 146 27.40%
1066 BUBBLETEA - Thế giới trà sữa 15 35 42.86%
1065 TEAWORLD - Vương quốc trà sữa 13 32 40.63%
1075 VOI - CUỘC THI LẬP TRÌNH 13 47 27.66%
1070 FASTTYPE - Cuộc đua gõ văn bản 9 17 52.94%
1071 AIRPORTS - Xây dựng sân bay 9 52 17.31%
1063 ARRANGE - Chuyển sỏi 7 54 12.96%
1074 COLORGRAPH - MÀU TRÊN CÂY 7 17 41.18%
1072 LANDS - Xâm chiếm lãnh thổ 6 12 50.00%
1073 FLOWER - DI CHUYỂN CHẬU HOA 6 31 19.35%