Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1061 GIFTS - Phát quà 64 203 31.53%
1062 TREE - Điều chỉnh cây 51 144 35.42%
1063 ARRANGE - Chuyển sỏi 7 57 12.28%
1064 MINSUM - Biến đổi số 42 179 23.46%
1065 TEAWORLD - Vương quốc trà sữa 13 32 40.63%
1066 BUBBLETEA - Thế giới trà sữa 15 40 37.50%
1070 FASTTYPE - Cuộc đua gõ văn bản 11 19 57.89%
1071 AIRPORTS - Xây dựng sân bay 11 57 19.30%
1072 LANDS - Xâm chiếm lãnh thổ 6 18 33.33%
1073 FLOWER - DI CHUYỂN CHẬU HOA 7 49 14.29%
1074 COLORGRAPH - MÀU TRÊN CÂY 7 40 17.50%
1075 VOI - CUỘC THI LẬP TRÌNH 13 64 20.31%