Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1349 ANALYSE - Phân tích số 13 37 35.14%
1306 ATHLETIC - Tập thể thao 10 25 40.00%
1412 BESTPLACE - Địa điểm tốt nhất 10 12 83.33%
1369 BIC - Đua xe đạp 20 220 9.09%
1364 BLACKWHITE - Đoạn trắng đen 1 2 50.00%
1366 BLO - Thăm viếng lẫn nhau 53 233 22.75%
1367 BLUEHOUSE - Ngôi nhà xanh 25 104 24.04%
1347 BMAZE 1 61 1.64%
1319 BOARD 6 12 50.00%
1473 BOCSOI20 - Bốc sỏi 1 12 8.33%
1297 BONUS 18 70 25.71%
1443 BOWLING 11 45 24.44%
1461 BRACKET 6 45 13.33%
1317 BRACKVAL - Giá trị biểu thức ngoặc 9 27 33.33%
1292 BUREAUC - Quan liêu 14 30 46.67%
1324 BUS - Đón nhân viên 4 13 30.77%
1340 CANDIES - Hộp kẹo 6 17 35.29%
1329 CARD - Tráo bài 0 4 0.00%
1321 CARPET 2 10 20.00%
1285 CARS - Ô tô 12 14 85.71%
1311 CDEROAD - Giao thông 5 22 22.73%
1333 CHANGE2D - Biến đổi 2D 4 6 66.67%
1387 CHECKIN - Check In 10 13 76.92%
1462 CITIES 11 40 27.50%
1395 CNTTREE - Đếm cây 9 24 37.50%