# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
1701 Kyuu 3 1500
1702 Mai Ngọc phương Linh 0 1500
1703 KKzz 1500
1704 Nguyễn Khánh Sang 2 1500
1705 Trịnh Dương Hoan 3 1500
1706 Nguyen Thanh Long 1500
1707 Cao Gia Huy 6 1500
1708 Thủy Ngọc Quốc 2 1500
1709 dacphu 1 1500
1710 Trần Minh Sáng 13 1500
1711 Lê Đức Nhuận 17 1500
1712 Pham Duc Hung 1500
1713 Nguyen Dang Ky 0 1500
1714 Đỗ Duy Hiệp 1 1500
1715 Zemek Filip 5 1500
1716 TuNonNot sắp gãy cột sống 2 1500
1717 Trần Dương Quốc Bảo 1 1500
1718 Smugging Spon 1500
1719 vigj 0 1500
1720 Đỗ Huy Hoàng 0 1500
1721 Nguyễn Xuân Trúc 2 1500
1722 Anh Duck 2 1500
1723 xiao chong meng 0 1500
1724 GOGO 1500
1725 Trần Mạnh Tài 0 1500
1726 Trần Nguyễn Phát Đạt 1500
1727 Nguyễn Tăng Đạt 2 1500
1728 Lê Thị Hà Phương 1500
1729 aecdnhautmp1 1500
1730 Nguyễn Trung Long 18 1500
1731 Huỳnh Minh Đức 1500
1732 Wilson Keith 3 1500
1733 Phạm Văn Thủy 4 1500
1734 Trần Duy Anh Dũng 1 1500
1735 Nguyễn Kiệt 3 1500
1736 Lê Văn Đức 0 1500
1737 Nguyễn Dương Huy Hoàng 1 1500
1738 ducdaika 1 1500
1739 hồ tấn huy 0 1500
1740 Phạm Vũ Tùng Dương 0 1500
1741 asdasd 1 1500
1742 Hải Phong 1 1500
1743 Vừ Làng 1500
1744 Võ Minh Quốc 0 1500
1745 tieu hoang phuc 11 1500
1746 Nguyễn Ngọc 1 1500
1747 nlt 6 1500
1748 eusebia lopez 1 1500
1749 nguyenthianhnhi 1500
1750 Vũ Đình Vương 1 1500