# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
1701 Nguyễn Đức Bình 1 1500
1702 Minh Khanh 1500
1703 nu hu du 0 1500
1704 nguyenthanhdanh 2 1500
1705 Trần Quốc Cường 22 1500
1706 Mr Champions League 1 1500
1707 Wheatley Minci 24 1500
1708 yến 0 1500
1709 nhamtan 1500
1710 Truong Van Thanh 1 1500
1711 Dio Brando 1 1500
1712 abcde 11 1500
1713 Christopher Alesund 0 1500
1714 Nguyễn Thành Nhân 24 1500
1715 Nguyễn Thiện Nhân 1 1500
1716 Nguyễn Quốc Hưng 3 1500
1717 lê thị mến 1 1500
1718 Nguyễn Thúy An 10 1500
1719 Nguyễn Đình Tài 24 1500
1720 Phạm Văn Sâm 0 1500
1721 Hoàng Anh Dũng 10 1500
1722 Hoa huong duong 0 1500
1723 long 0 1500
1724 Đại ca xe ôm 2 1500
1725 Cá Hồi Quy Tiền Kiếp 1 1500
1726 Nguyễn Trung Vĩnh 1 1500
1727 Hoàng Tuấn Anh 1500
1728 Hồ Mạnh Trường 0 1500
1729 KTKhoa 1500
1730 Đàm Thu Hằng 1500
1731 Ngân 1500
1732 MThongNH 0 1500
1733 Bùi Minh Long 0 1500
1734 nguyen khac thu 572 1500
1735 banhatan 1 1500
1736 BonV 3 1500
1737 phamthingocmai11a7 1 1500
1738 Đặng Võ Hồng Phúc 1 1500
1739 kid 5 1500
1740 võ minh hoàng 10 1500
1741 Nguyễn Hoàng Long 0 1500
1742 Lê Thanh Tùng 0 1500
1743 p 7 1500
1744 KoMaSan 16 1500
1745 Đặng Minh Tân 1 1500
1746 nntq 1500
1747 Nguyễn Khắc Mận 0 1500
1748 dthieu 1500
1749 Trần Thái Toàn 33 1500
1750 Lê Văn Hiếu 1500