Tên đăng nhập

phuongwthaor

Họ và tên

Phạm Phương Thảo

Email

phuongthaopham1506@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-08-21 12:52:14

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500