Tên đăng nhập

nguyenduong14

Họ và tên

Dương Nguyễn

Email

0389731626

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-15 12:35:48

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500