Tên đăng nhập

Van_Wrong_Answer

Họ và tên

Nguyễn Thái Văn

Email

boycao1234@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-31 13:49:58

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500