Tên đăng nhập

thien2903

Họ và tên

Nguyễn Văn Thiện

Email

kasedm10@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-12-30 8:11:50

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500