Tên đăng nhập

phuonglinh

Họ và tên

Ngô Cao Phương Linh

Email

phlingoo1507@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-02-08 1:22:43

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500