Tên đăng nhập

duydong05

Họ và tên

Đỗ Duy Đông

Email

dododong005@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-11-24 11:00:14

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500