Tên kỳ thi Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Thông tin
PreVNOI IV (HẠ LONG 2014) - Ngày thứ hai
Đã thi xong
2019-12-19 7:00:00 2019-12-19 10:00:00

NGUỒN: PreVNOI IV (HẠ LONG 2014)

PreVNOI IV (HẠ LONG 2014) - Ngày thứ nhất
Đã thi xong
2019-12-19 0:40:00 2019-12-19 3:40:00

NGUỒN: PreVNOI IV (HẠ LONG 2014)

PreVNOI Ⅲ (NINH BÌNH 2013)
Đã thi xong
2019-12-18 7:00:00 2019-12-18 10:00:00

NGUỒN: PreVNOI Ⅲ (NINH BÌNH 2013)

PreVNOI Ⅲ (NINH BÌNH 2013)
Đã thi xong
2019-12-18 0:35:00 2019-12-18 3:35:00

NGUỒN: PreVNOI Ⅲ (NINH BÌNH 2013)

Ôn HN tháng 11/2016, Thầy Lê Minh Hoàng, Ngày 3
Đã thi xong
2019-12-17 7:00:00 2019-12-17 10:00:00

NGUỒN: Ôn HN tháng 11/2016, Thầy Lê Minh Hoàng, Ngày 3

Ôn HN tháng 11/2017, Thầy Đỗ Đức Đông, Ngày 4 + 5
Đã thi xong
2019-12-17 0:40:00 2019-12-17 3:40:00

NGUỒN: Ôn HN tháng 11/2017, Đỗ Đức Đông, Ngày 4 + 5

Ôn HN tháng 11/2017, Thầy Đỗ Đức Đông, Ngày 3
Đã thi xong
2019-12-16 7:00:00 2019-12-16 10:00:00

NGUỒN: Ôn HN tháng 11/2017, Đỗ Đức Đông, Ngày 3

Ôn HN tháng 11/2017, Thầy LMH, Ngày 4
Đã thi xong
2019-12-16 0:40:00 2019-12-16 3:35:00

NGUỒN: Ôn HN tháng 11/2017, Thầy Lê Minh Hoàng, Ngày 4

Ôn HN tháng 11/2017, Thầy Nghĩa, Ngày 1
Đã thi xong
2019-12-15 1:00:00 2019-12-15 4:00:00

NGUỒN: Ôn HN tháng 11/2017, Thầy Nguyễn Đức Nghĩa, Ngày 1

Ôn HN tháng 11/2017, Thầy LMH, Ngày 3
Đã thi xong
2019-12-14 7:00:00 2019-12-14 10:00:00

NGUỒN: Ôn HN tháng 11/2017, Thầy Lê Minh Hoàng, Ngày 3

PreVNOI Ⅸ (BẮC GIANG 2019) - Ngày thứ nhất
Đã thi xong
2019-12-12 8:00:00 2019-12-30 11:00:00

Kỳ thi thử VNOI 2019 diễn ra tại Bắc Giang trong 2 ngày 30/11/2019 và 01/12/2019

CONTEST PRACTICE VNOI20 (WEEK 2 - T11/2019)
Đã thi xong
2019-12-12 7:00:00 2019-12-12 10:00:00

CONTEST PRACTICE VNOI20 (WEEK 2 - T11/2019)

CONTEST PRACTICE VNOI20 (WEEK 1 - T11/2019)
Đã thi xong
2019-12-12 0:45:00 2019-12-12 3:45:00

Contest ôn thi VNOI của một số trường tổ chưc cho học sinh ôn thi.

Try again I
Đã thi xong
2019-12-11 7:22:00 2019-12-11 10:22:00

Làm lại các bài của các contest trước. Thử nghiệm contest ở site mới