Tên kỳ thi Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Thông tin
VOI Training Camp 3H Task ACM
Đã thi xong
2019-12-25 0:00:00 2021-01-05 23:59:00

NGUỒN: VOI Training Camp 3H Task ACM

PreVNOI Ⅵ (HẢI PHÒNG 2016) - Ngày thứ nhất
Đã thi xong
2019-12-24 7:00:00 2019-12-30 10:00:00

NGUỒN: PreVNOI Ⅵ (HẢI PHÒNG 2016) - Ngày thứ nhất

PreVNOI Ⅷ (BẮC NINH 2018) - Ngày thứ nhất
Đã thi xong
2019-12-24 7:00:00 2019-12-30 11:00:00

NGUỒN: PreVNOI Ⅷ (BẮC NINH 2018) - Ngày thứ nhất

PreVNOI Ⅷ (BẮC NINH 2018) - Ngày thứ hai
Đã thi xong
2019-12-24 7:00:00 2019-12-30 11:00:00

NGUỒN: PreVNOI Ⅷ (BẮC NINH 2018) - Ngày thứ hai

PreVNOI Ⅴ (BẮC GIANG 2015) - Ngày thứ nhất
Đã thi xong
2019-12-24 0:00:00 2019-12-30 23:49:00

NGUỒN: PreVNOI Ⅴ (BẮC GIANG 2015) - Ngày thứ nhất

PreVNOI Ⅸ (BẮC GIANG 2019) - Ngày thứ hai
Đã thi xong
2019-12-23 0:00:00 2019-12-30 23:49:00

NGUỒN: PreVNOI Ⅸ (BẮC GIANG 2019) - Ngày thứ hai

VOI Training Camp 3H (Ngày 02/11/2016 Am)
Đã thi xong
2019-12-21 7:00:00 2019-12-21 10:00:00

NGUỒN: VOI Training Camp 3H (Ngày 02/11/2016 Am)

Chuyên Sơn La PreVOI 2020 Ngày thứ hai
Đã thi xong
2019-12-21 0:55:00 2019-12-21 4:30:00

Contest CSLPreVOI chuẩn bị cho kỳ thi HSGQG (VOI) 2019 - 2020

Chuyên Sơn La PreVOI 2020 Ngày thứ nhất
Đã thi xong
2019-12-20 0:55:00 2019-12-20 4:10:00

Contest CSLPreVOI chuẩn bị cho kỳ thi HSGQG (VOI) 2019 - 2020

PreVNOI IV (HẠ LONG 2014) - Ngày thứ hai
Đã thi xong
2019-12-19 7:00:00 2019-12-19 10:00:00

NGUỒN: PreVNOI IV (HẠ LONG 2014)

PreVNOI IV (HẠ LONG 2014) - Ngày thứ nhất
Đã thi xong
2019-12-19 0:40:00 2019-12-19 3:40:00

NGUỒN: PreVNOI IV (HẠ LONG 2014)

PreVNOI Ⅲ (NINH BÌNH 2013)
Đã thi xong
2019-12-18 7:00:00 2019-12-18 10:00:00

NGUỒN: PreVNOI Ⅲ (NINH BÌNH 2013)

PreVNOI Ⅲ (NINH BÌNH 2013)
Đã thi xong
2019-12-18 0:35:00 2019-12-18 3:35:00

NGUỒN: PreVNOI Ⅲ (NINH BÌNH 2013)

Ôn HN tháng 11/2016, Thầy Lê Minh Hoàng, Ngày 3
Đã thi xong
2019-12-17 7:00:00 2019-12-17 10:00:00

NGUỒN: Ôn HN tháng 11/2016, Thầy Lê Minh Hoàng, Ngày 3

Ôn HN tháng 11/2017, Thầy Đỗ Đức Đông, Ngày 4 + 5
Đã thi xong
2019-12-17 0:40:00 2019-12-17 3:40:00

NGUỒN: Ôn HN tháng 11/2017, Đỗ Đức Đông, Ngày 4 + 5

Ôn HN tháng 11/2017, Thầy Đỗ Đức Đông, Ngày 3
Đã thi xong
2019-12-16 7:00:00 2019-12-16 10:00:00

NGUỒN: Ôn HN tháng 11/2017, Đỗ Đức Đông, Ngày 3

Ôn HN tháng 11/2017, Thầy LMH, Ngày 4
Đã thi xong
2019-12-16 0:40:00 2019-12-16 3:35:00

NGUỒN: Ôn HN tháng 11/2017, Thầy Lê Minh Hoàng, Ngày 4

Ôn HN tháng 11/2017, Thầy Nghĩa, Ngày 1
Đã thi xong
2019-12-15 1:00:00 2019-12-15 4:00:00

NGUỒN: Ôn HN tháng 11/2017, Thầy Nguyễn Đức Nghĩa, Ngày 1

Ôn HN tháng 11/2017, Thầy LMH, Ngày 3
Đã thi xong
2019-12-14 7:00:00 2019-12-14 10:00:00

NGUỒN: Ôn HN tháng 11/2017, Thầy Lê Minh Hoàng, Ngày 3

PreVNOI Ⅸ (BẮC GIANG 2019) - Ngày thứ nhất
Đã thi xong
2019-12-12 8:00:00 2019-12-30 11:00:00

Kỳ thi thử VNOI 2019 diễn ra tại Bắc Giang trong 2 ngày 30/11/2019 và 01/12/2019

CONTEST PRACTICE VNOI20 (WEEK 2 - T11/2019)
Đã thi xong
2019-12-12 7:00:00 2019-12-12 10:00:00

CONTEST PRACTICE VNOI20 (WEEK 2 - T11/2019)

CONTEST PRACTICE VNOI20 (WEEK 1 - T11/2019)
Đã thi xong
2019-12-12 0:45:00 2019-12-12 3:45:00

Contest ôn thi VNOI của một số trường tổ chưc cho học sinh ôn thi.

Try again I
Đã thi xong
2019-12-11 7:22:00 2019-12-11 10:22:00

Làm lại các bài của các contest trước. Thử nghiệm contest ở site mới