Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#145850 #10036. DEMUOC - Đếm ước (bản khó) Accepted 100 25 ms 348 K C++ / 540 B Trần Thái Hưng 2024-04-15 2:11:46
#145843 #10036. DEMUOC - Đếm ước (bản khó) Accepted 100 35 ms 584 K C++ / 540 B code123 2024-04-15 2:09:16
#97249 #10036. DEMUOC - Đếm ước (bản khó) Accepted 100 56 ms 1364 K C++ 17 / 1 K CSLOJ 2022-10-31 7:54:39
#146114 #10036. DEMUOC - Đếm ước (bản khó) Accepted 100 75 ms 1984 K C++ 17 / 2 K Phan Quốc Triệu 2024-04-16 17:07:14
#145696 #10036. DEMUOC - Đếm ước (bản khó) Accepted 100 82 ms 1984 K C++ 17 / 1 K Quốc Hưng 2024-04-14 15:37:30
#59350 #10036. DEMUOC - Đếm ước (bản khó) Accepted 100 85 ms 2916 K C++ 17 / 2 K Pham Doan Tung 2021-11-24 15:07:17
#145855 #10036. DEMUOC - Đếm ước (bản khó) Accepted 100 89 ms 1984 K C++ 14 / 1 K V A 2024-04-15 2:13:46
#146171 #10036. DEMUOC - Đếm ước (bản khó) Accepted 100 92 ms 1372 K C++ 17 / 2 K Cơm Sườn Quận 7 2024-04-17 6:23:08
#72235 #10036. DEMUOC - Đếm ước (bản khó) Accepted 100 93 ms 2816 K C++ 11 (NOI) / 3 K nguyen khac thu 2022-02-10 14:33:37
#144310 #10036. DEMUOC - Đếm ước (bản khó) Accepted 100 147 ms 384 K C++ 14 / 967 B accvip 2024-04-05 4:25:40
#144311 #10036. DEMUOC - Đếm ước (bản khó) Accepted 100 149 ms 344 K C++ 14 / 967 B Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-04-05 4:26:41
#124377 #10036. DEMUOC - Đếm ước (bản khó) Accepted 100 150 ms 336 K C++ 14 / 482 B Đào Đức Thắng 2024-01-14 4:31:53
#73117 #10036. DEMUOC - Đếm ước (bản khó) Accepted 100 563 ms 4288 K C++ 14 / 1 K minh2409 2022-02-14 9:27:34
#80135 #10036. DEMUOC - Đếm ước (bản khó) Accepted 100 572 ms 4324 K C++ 17 / 2 K Phạm Minh Quân 2022-04-01 9:05:36
#55655 #10036. DEMUOC - Đếm ước (bản khó) Accepted 100 1824 ms 444 K C++ / 821 B Nguyễn Quý Phong 2021-11-06 7:23:58


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: