Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#67787 #135. GCONVEX – Bao lồi của tập điểm Accepted 100 509 ms 3448 K C++ 17 / 2 K Trùm CUỐI 2022-01-04 2:19:39
#70956 #135. GCONVEX – Bao lồi của tập điểm Accepted 100 510 ms 3600 K C++ 11 / 2 K hihihi1 2022-02-04 13:51:06
#67790 #135. GCONVEX – Bao lồi của tập điểm Accepted 100 517 ms 2940 K C++ 11 / 2 K Nguyễn Thu Hà 2022-01-04 2:25:09
#67792 #135. GCONVEX – Bao lồi của tập điểm Accepted 100 521 ms 5500 K C++ 17 / 2 K Phạm Thế Phong 2022-01-04 2:27:37
#67793 #135. GCONVEX – Bao lồi của tập điểm Accepted 100 528 ms 2940 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Trần Khánh Linh 2022-01-04 2:27:47
#124206 #135. GCONVEX – Bao lồi của tập điểm Accepted 100 548 ms 5500 K C++ 17 / 1 K R 2023-03-02 11:02:40
#67791 #135. GCONVEX – Bao lồi của tập điểm Accepted 100 555 ms 5500 K C++ 17 / 1 K Hà Hoàng Hiệp 2022-01-04 2:27:16
#80133 #135. GCONVEX – Bao lồi của tập điểm Accepted 100 558 ms 5456 K C++ 17 / 2 K Phạm Minh Quân 2022-04-01 9:04:02
#128145 #135. GCONVEX – Bao lồi của tập điểm Accepted 100 1416 ms 3024 K C++ 17 / 2 K Nguễn Minh Nhật 2023-03-22 2:36:40
#71555 #135. GCONVEX – Bao lồi của tập điểm Accepted 100 2015 ms 3452 K C++ 14 / 2 K watamecoolsheep 2022-02-08 14:34:37


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: