Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#103359 #2049. COWRUN - Tập chạy Accepted 100 65 ms 444 K C++ 14 / 2 K thành moi 2022-11-22 3:27:29
#77873 #2049. COWRUN - Tập chạy Accepted 100 75 ms 20176 K C++ 17 / 597 B hihihi1 2022-03-18 12:22:51
#127624 #2049. COWRUN - Tập chạy Accepted 100 75 ms 20152 K C++ 17 / 612 B TKduybich 2023-03-17 0:57:01
#36586 #2049. COWRUN - Tập chạy Accepted 100 90 ms 20112 K C++ 17 / 609 B vuvanhung 2021-05-10 18:49:45
#51855 #2049. COWRUN - Tập chạy Accepted 100 103 ms 20420 K C++ / 645 B Nguyễn Thanh Hùng Cường 2021-10-18 15:58:35
#51858 #2049. COWRUN - Tập chạy Accepted 100 108 ms 20332 K C++ 14 / 645 B abcxyz 2021-10-18 16:40:17
#55781 #2049. COWRUN - Tập chạy Accepted 100 131 ms 39528 K C++ / 938 B kkkkkkkkkk 2021-11-07 7:33:31
#39806 #2049. COWRUN - Tập chạy Accepted 100 148 ms 40320 K C++ 17 / 4 K Durex+_+ 2021-06-25 17:49:49
#67546 #2049. COWRUN - Tập chạy Accepted 100 155 ms 42424 K C++ 14 / 774 B LAM DEP TRAI 2022-01-02 17:55:13
#46741 #2049. COWRUN - Tập chạy Accepted 100 349 ms 20604 K C++ / 815 B H 2021-09-07 0:31:26


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: