Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#97050 #253. BRIDGE - Qua cầu Accepted 100 34 ms 348 K C++ 17 / 623 B trần ngu 2022-10-30 3:43:49
#147279 #253. BRIDGE - Qua cầu Accepted 100 85 ms 1904 K C++ 14 / 472 B Lê Thiên Phú 2023-08-31 4:11:23
#152949 #253. BRIDGE - Qua cầu Accepted 100 85 ms 1092 K C++ 17 / 803 B Do Duc Tam 2023-10-13 13:20:33
#152932 #253. BRIDGE - Qua cầu Accepted 100 85 ms 1084 K C++ 11 / 820 B LUU QUANG THINH 2023-10-13 13:17:24
#137986 #253. BRIDGE - Qua cầu Accepted 100 86 ms 2684 K C++ 17 (Clang) / 762 B Kiệt Lặc 2023-05-13 8:57:14
#152684 #253. BRIDGE - Qua cầu Accepted 100 87 ms 1136 K C++ 17 / 629 B nguyenvanhoang 2023-10-12 17:41:03
#58075 #253. BRIDGE - Qua cầu Accepted 100 92 ms 2684 K C++ 17 / 619 B daotuanduy 2021-11-17 11:18:38
#70966 #253. BRIDGE - Qua cầu Accepted 100 95 ms 2756 K C++ 17 / 762 B hihihi1 2022-02-04 13:55:54
#72894 #253. BRIDGE - Qua cầu Accepted 100 97 ms 2644 K C++ 14 / 762 B nguyen khac thu 2022-02-12 18:25:28
#67661 #253. BRIDGE - Qua cầu Accepted 100 98 ms 1888 K C++ / 595 B DEATH 2022-01-03 11:56:26
#77137 #253. BRIDGE - Qua cầu Accepted 100 126 ms 1916 K C++ 17 / 439 B TH? 2022-03-12 2:27:08
#149222 #253. BRIDGE - Qua cầu Accepted 100 246 ms 1912 K C++ / 389 B Hoàng Văn Hưng 2023-09-15 11:13:48
#139322 #253. BRIDGE - Qua cầu Accepted 100 250 ms 636 K C++ 17 / 675 B tran anh trieu 2023-05-24 16:25:58
#67743 #253. BRIDGE - Qua cầu Accepted 100 254 ms 1888 K C++ / 368 B Không Tên Không Tuổi 2022-01-03 16:40:14
#149359 #253. BRIDGE - Qua cầu Accepted 100 267 ms 1120 K C++ / 338 B nguyễn văn hiếu 2023-09-16 0:39:34
#149227 #253. BRIDGE - Qua cầu Accepted 100 269 ms 1916 K C++ / 389 B Đỗ Hoàng Anh 2023-09-15 11:15:22
#67608 #253. BRIDGE - Qua cầu Accepted 100 270 ms 1020 K C++ 11 / 845 B ThMinh 2022-01-03 8:44:54
#67519 #253. BRIDGE - Qua cầu Accepted 100 272 ms 1080 K C++ 17 / 887 B abcxyz 2022-01-02 14:24:10
#67198 #253. BRIDGE - Qua cầu Accepted 100 272 ms 1916 K C++ 17 / 383 B LAM DEP TRAI 2021-12-31 8:47:20
#67597 #253. BRIDGE - Qua cầu Accepted 100 281 ms 1904 K C++ / 374 B Lil C 2022-01-03 8:06:28
#31912 #253. BRIDGE - Qua cầu Accepted 100 282 ms 1080 K C++ 14 / 675 B HoangVu 2021-03-20 7:47:13
#68467 #253. BRIDGE - Qua cầu Accepted 100 283 ms 1872 K C++ 14 / 421 B Phạm Cao Sơn 2022-01-08 13:33:52
#28394 #253. BRIDGE - Qua cầu Accepted 100 1744 ms 768 K C++ 17 / 808 B Nguyễn Trường Hưng (THPT Châu Văn Liêm - Cần Thơ) 2021-02-23 8:36:32


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: