Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#144844 #469. DPPUSHUPS – Chống đẩy Accepted 100 51 ms 384 K C++ / 3 K Kiều Gia Huy 2024-04-09 9:24:15
#57503 #469. DPPUSHUPS – Chống đẩy Accepted 100 121 ms 10240 K C++ 17 / 6 K hihihi1 2021-11-15 11:35:17
#8089 #469. DPPUSHUPS – Chống đẩy Accepted 100 122 ms 10240 K C++ 17 / 5 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-07-25 4:04:52
#136238 #469. DPPUSHUPS – Chống đẩy Accepted 100 237 ms 2940 K C++ 17 / 918 B Cơm Sườn Quận 7 2024-02-22 13:53:38
#38647 #469. DPPUSHUPS – Chống đẩy Accepted 100 268 ms 21376 K C++ 14 / 490 B shabipilamew 2021-06-09 13:06:26
#136828 #469. DPPUSHUPS – Chống đẩy Accepted 100 274 ms 21456 K C++ 17 / 2 K Tập code 2024-02-23 19:07:11
#127847 #469. DPPUSHUPS – Chống đẩy Accepted 100 314 ms 2500 K C++ 17 / 619 B Quốc Hưng 2024-01-26 8:28:01
#103119 #469. DPPUSHUPS – Chống đẩy Accepted 100 321 ms 24832 K C++ 17 / 907 B Ta Minh Kien 2022-11-21 7:44:41
#38669 #469. DPPUSHUPS – Chống đẩy Accepted 100 335 ms 21468 K C++ 17 / 780 B vuvanhung 2021-06-10 12:45:13
#135672 #469. DPPUSHUPS – Chống đẩy Accepted 100 393 ms 24828 K C++ 17 / 846 B Trùm CUỐI 2024-02-21 9:45:31
#71769 #469. DPPUSHUPS – Chống đẩy Accepted 100 620 ms 29308 K C++ / 978 B mainamhai2k 2022-02-10 7:25:41
#64799 #469. DPPUSHUPS – Chống đẩy Accepted 100 686 ms 29268 K C++ 14 / 712 B LAM DEP TRAI 2021-12-18 1:12:35
#42086 #469. DPPUSHUPS – Chống đẩy Accepted 100 732 ms 21376 K C++ 11 (NOI) / 5 K Durex+_+ 2021-07-10 17:32:15
#73511 #469. DPPUSHUPS – Chống đẩy Accepted 100 1071 ms 29308 K C++ 11 (NOI) / 951 B nguyen khac thu 2022-02-15 14:36:57
#89523 #469. DPPUSHUPS – Chống đẩy Accepted 100 1186 ms 98236 K C++ 17 / 846 B ohka 2022-08-20 14:55:31
#7152 #469. DPPUSHUPS – Chống đẩy Accepted 100 1537 ms 24916 K C++ 17 / 888 B Phạm Thế Phong 2020-05-12 14:13:02
#136672 #469. DPPUSHUPS – Chống đẩy Accepted 100 1835 ms 24444 K C++ 17 (Clang) / 621 B Phan Ngọc Thức 2024-02-23 10:33:41
#45812 #469. DPPUSHUPS – Chống đẩy Accepted 100 1940 ms 196304 K C++ 14 / 726 B Hà Hoàng Hiệp 2021-08-28 10:31:21
#135802 #469. DPPUSHUPS – Chống đẩy Accepted 100 2413 ms 98372 K C++ 11 (NOI) / 1 K Ninh Anh Vũ 2024-02-21 17:06:23


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: