Tên đăng nhập

kientaminh

Họ và tên

Ta Minh Kien

Email

kientaminh@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-10-24 12:55:42

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500