Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#27783 #625. FUNCTION Accepted 100 46 ms 388 K C++ 17 / 4 K iwannabetheguy 2021-02-18 2:27:21
#41210 #625. FUNCTION Accepted 100 46 ms 284 K C++ 11 (NOI) / 4 K Durex+_+ 2021-07-03 14:50:52
#20040 #625. FUNCTION Accepted 100 47 ms 388 K C++ 14 / 219 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2020-12-09 16:04:57
#59519 #625. FUNCTION Accepted 100 48 ms 340 K C++ 11 / 145 B ThMinh 2021-11-25 13:16:52
#57637 #625. FUNCTION Accepted 100 50 ms 444 K C++ 11 / 4 K hihihi1 2021-11-15 12:26:08
#4320 #625. FUNCTION Accepted 100 51 ms 456 K C++ / 461 B Takce 2020-02-26 14:25:29
#4714 #625. FUNCTION Accepted 100 61 ms 380 K C++ / 220 B Phạm Thế Phong 2020-03-10 8:42:17
#41214 #625. FUNCTION Accepted 100 61 ms 352 K C++ / 168 B Phạm Hồng Sơn 2021-07-03 15:06:35
#91016 #625. FUNCTION Accepted 100 63 ms 364 K C++ / 177 B Nguyễn Gia Bảo 2022-09-03 8:33:47
#48704 #625. FUNCTION Accepted 100 64 ms 352 K C++ 14 / 156 B vinhnct2005 2021-09-23 3:59:29
#81385 #625. FUNCTION Accepted 100 65 ms 360 K C++ / 247 B Đỗ Việt Cường 2022-04-12 6:15:20
#72258 #625. FUNCTION Accepted 100 69 ms 380 K C++ 17 / 242 B nguyen khac thu 2022-02-10 14:35:08


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: