Tên đăng nhập

iwannabetheguy

Họ và tên

iwannabetheguy

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-11-08 8:11:23

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500