Tên đăng nhập

dqvinh

Họ và tên

vinhnct2005

Email

vinhgamer1@gmail.com

Chữ ký cá nhân

trình gà nên không có chữ ký đâu

Đăng ký lúc

2021-01-28 14:34:42

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500