Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#77602 #817. TEAM - Đội hình thi đấu Accepted 100 945 ms 4364 K C++ 11 / 2 K hihihi1 2022-03-15 13:00:22
#10027 #817. TEAM - Đội hình thi đấu Accepted 100 957 ms 4364 K C++ 11 / 2 K Hà Văn Hoàng - THPT Chuyên Bình Long 2020-10-17 12:46:15
#8180 #817. TEAM - Đội hình thi đấu Accepted 100 979 ms 3168 K C++ / 836 B UnKnown 2020-08-17 5:45:56
#151623 #817. TEAM - Đội hình thi đấu Accepted 100 1053 ms 3596 K C++ 17 / 735 B Quốc Hưng 2024-05-22 3:15:48
#80521 #817. TEAM - Đội hình thi đấu Accepted 100 1112 ms 5128 K C++ 17 / 1 K cuberlong 2022-04-05 9:09:16
#80511 #817. TEAM - Đội hình thi đấu Accepted 100 1112 ms 5228 K C++ 11 / 683 B Quan 2022-04-05 8:55:22
#118074 #817. TEAM - Đội hình thi đấu Accepted 100 1114 ms 6692 K C++ 14 / 1 K Bảo Phúc 2023-02-06 1:32:58
#57777 #817. TEAM - Đội hình thi đấu Accepted 100 1133 ms 3660 K C++ 17 / 2 K Hoàng Duy Vũ 2021-11-16 9:30:30
#79906 #817. TEAM - Đội hình thi đấu Accepted 100 1139 ms 5156 K C++ 11 / 816 B LAM DEP TRAI 2022-03-30 15:00:58
#80488 #817. TEAM - Đội hình thi đấu Accepted 100 1161 ms 5200 K C++ 17 / 2 K Lương Minh Hiếu 2022-04-05 8:10:04
#80500 #817. TEAM - Đội hình thi đấu Accepted 100 1205 ms 5128 K C++ 17 / 1 K Le Gia Khanh dep trai 2022-04-05 8:29:00
#87871 #817. TEAM - Đội hình thi đấu Accepted 100 1208 ms 11396 K C++ 17 / 1 K Trần Quang Phong 2022-07-18 15:24:05
#44496 #817. TEAM - Đội hình thi đấu Accepted 100 1286 ms 4384 K C++ / 2 K halone 2021-08-18 16:33:51
#34490 #817. TEAM - Đội hình thi đấu Accepted 100 1397 ms 8332 K C++ 11 / 1 K Đặng Tiến Dũng 2021-04-14 8:20:22
#80495 #817. TEAM - Đội hình thi đấu Accepted 100 1411 ms 6652 K C++ 17 / 961 B Sái Công Minh 2022-04-05 8:17:06
#85002 #817. TEAM - Đội hình thi đấu Accepted 100 1453 ms 4388 K C++ 11 / 2 K Hades 2022-06-02 9:39:45
#67453 #817. TEAM - Đội hình thi đấu Accepted 100 1634 ms 22444 K C++ / 1016 B mainamhai2k 2022-01-02 4:04:32
#80498 #817. TEAM - Đội hình thi đấu Accepted 100 1662 ms 5128 K C++ 17 / 1 K huỳnh anh tuấn 2022-04-05 8:24:52
#7120 #817. TEAM - Đội hình thi đấu Accepted 100 1712 ms 16148 K C++ 14 / 2 K Phạm Văn Sơn Dương 2020-05-11 8:23:34
#80516 #817. TEAM - Đội hình thi đấu Accepted 100 1722 ms 5160 K C++ 17 / 2 K Lê Bình Minh 2022-04-05 9:00:15
#8325 #817. TEAM - Đội hình thi đấu Accepted 100 2139 ms 28696 K C++ 17 / 5 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-08-19 14:51:07
#57909 #817. TEAM - Đội hình thi đấu Accepted 100 2267 ms 8260 K C++ / 2 K Princeoftime05 2021-11-16 15:28:49
#118157 #817. TEAM - Đội hình thi đấu Accepted 100 2373 ms 8368 K C++ 17 / 1 K Võ Ngọc Sinh 2023-02-06 10:47:39
#67404 #817. TEAM - Đội hình thi đấu Accepted 100 3925 ms 9872 K C++ 14 / 1 K nguyen khac thu 2022-01-01 12:19:52
#57868 #817. TEAM - Đội hình thi đấu Accepted 100 5215 ms 5164 K C++ 17 (Clang) / 1 K lalalala 2021-11-16 14:21:45


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: