Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#139161 #873. SUBDIV - Chia hết Accepted 100 431 ms 1020 K C++ 17 (Clang) / 1 K Bùi Quốc Huy 2023-05-21 5:44:35
#83096 #873. SUBDIV - Chia hết Accepted 100 433 ms 976 K C++ 17 / 4 K Durex+_+ 2022-05-10 18:16:47
#77889 #873. SUBDIV - Chia hết Accepted 100 444 ms 1020 K C++ 11 / 1 K hihihi1 2022-03-18 12:28:56
#74739 #873. SUBDIV - Chia hết Accepted 100 484 ms 1020 K C++ 11 / 1 K Irelia 2022-02-20 11:25:56
#89622 #873. SUBDIV - Chia hết Accepted 100 507 ms 1404 K C++ 17 / 1 K hafang06 2022-08-22 2:45:50
#77785 #873. SUBDIV - Chia hết Accepted 100 519 ms 2164 K C++ 17 / 818 B Sái Công Minh 2022-03-18 2:42:20
#89655 #873. SUBDIV - Chia hết Accepted 100 546 ms 1632 K C++ 17 / 676 B Tuan Nguyen 2022-08-22 3:14:35
#89676 #873. SUBDIV - Chia hết Accepted 100 550 ms 1644 K C++ 17 / 857 B PM 2022-08-22 3:34:23
#89629 #873. SUBDIV - Chia hết Accepted 100 557 ms 1672 K C++ 17 / 943 B Vũ Phan Tuấn Dũng 2022-08-22 2:52:53
#89643 #873. SUBDIV - Chia hết Accepted 100 572 ms 1660 K C++ 14 / 762 B Nguyen Anh Thu 2022-08-22 3:02:24
#89647 #873. SUBDIV - Chia hết Accepted 100 591 ms 1616 K C++ 14 / 736 B An Phan 2022-08-22 3:02:55
#89623 #873. SUBDIV - Chia hết Accepted 100 622 ms 2400 K C++ 11 (Clang) / 1 K Tran Huu Bach 2022-08-22 2:46:23
#89653 #873. SUBDIV - Chia hết Accepted 100 627 ms 7172 K C++ 17 / 1 K nguyen ok 2022-08-22 3:13:09
#89619 #873. SUBDIV - Chia hết Accepted 100 653 ms 2392 K C++ 17 / 1 K PHD 2022-08-22 2:42:03
#108800 #873. SUBDIV - Chia hết Accepted 100 804 ms 5848 K C++ 17 / 2 K Akiet 2022-12-07 17:46:16
#109881 #873. SUBDIV - Chia hết Accepted 100 835 ms 5820 K C++ 17 / 2 K Nguyen Van Khang 2022-12-12 3:38:49
#108624 #873. SUBDIV - Chia hết Accepted 100 1609 ms 1632 K C++ 17 / 5 K Neko Phạm 2022-12-07 9:08:29
#108520 #873. SUBDIV - Chia hết Accepted 100 2153 ms 13224 K C++ 17 / 3 K Trần Hoàng Tuấn Hưng 2022-12-07 2:58:15
#108541 #873. SUBDIV - Chia hết Accepted 100 2229 ms 13136 K C++ 11 / 2 K Trần Châu Gia Nguyên 2022-12-07 3:45:13


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: