Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1537 ABST 5 19 26.32%
1349 ANALYSE - Phân tích số 13 38 34.21%
1306 ATHLETIC - Tập thể thao 10 25 40.00%
1412 BESTPLACE - Địa điểm tốt nhất 10 13 76.92%
1369 BIC - Đua xe đạp 18 145 12.41%
825 BIRTHDAY - Sinh nhật 0 5 0.00%
1527 BISCUITS - Packing Biscuits 1 1 100.00%
1364 BLACKWHITE - Đoạn trắng đen 1 2 50.00%
1366 BLO - Thăm viếng lẫn nhau 35 157 22.29%
1367 BLUEHOUSE - Ngôi nhà xanh 29 136 21.32%
1347 BMAZE 1 61 1.64%
1319 BOARD 13 24 54.17%
1473 BOCSOI20 - Bốc sỏi 1 12 8.33%
1297 BONUS 18 70 25.71%
1546 BOT - Giao thông 7 43 16.28%
1443 BOWLING 8 40 20.00%
1461 BRACKET 6 45 13.33%
1317 BRACKVAL - Giá trị biểu thức ngoặc 4 7 57.14%
1292 BUREAUC - Quan liêu 14 30 46.67%
1324 BUS - Đón nhân viên 5 14 35.71%
1340 CANDIES - Hộp kẹo 6 17 35.29%
1329 CARD - Tráo bài 0 6 0.00%
1321 CARPET 2 16 12.50%
1285 CARS - Ô tô 11 13 84.62%
1311 CDEROAD - Giao thông 5 22 22.73%