Tên đăng nhập

lemtphu

Họ và tên

Lê Minh Thiên Phú

Email

phu.le19042008@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-03-20 1:15:43

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500