Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#18284 #1381. QTREE - Truy vấn trên đồ thị Accepted 100 1615 ms 12912 K C++ 17 / 2 K Trùm CUỐI 2020-12-02 1:30:01
#72270 #1381. QTREE - Truy vấn trên đồ thị Accepted 100 1617 ms 12524 K C++ 11 (NOI) / 2 K nguyen khac thu 2022-02-10 14:35:57
#18436 #1381. QTREE - Truy vấn trên đồ thị Accepted 100 1629 ms 13752 K C++ 17 / 2 K Phạm Thế Phong 2020-12-03 3:24:57
#18339 #1381. QTREE - Truy vấn trên đồ thị Accepted 100 1705 ms 12648 K C++ / 2 K Hà Hoàng Hiệp 2020-12-02 15:17:46
#18277 #1381. QTREE - Truy vấn trên đồ thị Accepted 100 1838 ms 13248 K C++ 14 / 3 K Phạm Văn Sơn Dương 2020-12-01 16:35:39
#93341 #1381. QTREE - Truy vấn trên đồ thị Accepted 100 1869 ms 12116 K C++ 14 / 2 K chjppj 2022-10-08 12:04:20
#113399 #1381. QTREE - Truy vấn trên đồ thị Accepted 100 1957 ms 16008 K C++ 14 / 3 K Tohka Yatogami 2022-12-28 6:31:08
#91154 #1381. QTREE - Truy vấn trên đồ thị Accepted 100 1985 ms 24168 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Ngọc Anh Tuấn 2022-09-06 5:42:41
#91161 #1381. QTREE - Truy vấn trên đồ thị Accepted 100 2415 ms 25580 K C++ 17 / 2 K Lê Đức Lưu 2022-09-06 8:46:02
#82170 #1381. QTREE - Truy vấn trên đồ thị Accepted 100 2423 ms 28676 K C++ 17 / 7 K Phạm Huỳnh Long Vũ 2022-04-18 14:43:33
#85224 #1381. QTREE - Truy vấn trên đồ thị Accepted 100 2537 ms 14016 K C++ 11 / 3 K Hades 2022-06-08 14:24:27
#31375 #1381. QTREE - Truy vấn trên đồ thị Accepted 100 3917 ms 13576 K C++ / 2 K minh tuấn 2021-03-17 7:22:16


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: