Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#5998 #491. STRPN – Chuyển biểu thức toán học sang RPN Accepted 100 27 ms 356 K C++ 14 / 1 K Trùm CUỐI 2020-04-20 20:10:15
#8680 #491. STRPN – Chuyển biểu thức toán học sang RPN Accepted 100 27 ms 448 K C++ 17 / 1 K Phạm Thế Phong 2020-09-19 7:43:29
#44251 #491. STRPN – Chuyển biểu thức toán học sang RPN Accepted 100 28 ms 284 K C++ 11 (NOI) / 7 K Durex+_+ 2021-08-16 15:55:46
#57867 #491. STRPN – Chuyển biểu thức toán học sang RPN Accepted 100 31 ms 352 K C++ 14 / 1 K hihihi1 2021-11-16 14:00:00
#30736 #491. STRPN – Chuyển biểu thức toán học sang RPN Accepted 100 35 ms 352 K C++ / 2 K batman 2021-03-12 9:12:01
#82848 #491. STRPN – Chuyển biểu thức toán học sang RPN Accepted 100 35 ms 340 K C++ / 4 K Đỗ Việt Cường 2022-05-05 9:04:53
#96692 #491. STRPN – Chuyển biểu thức toán học sang RPN Accepted 100 36 ms 356 K C++ 14 / 960 B asdadadascda 2022-10-25 14:31:54
#72166 #491. STRPN – Chuyển biểu thức toán học sang RPN Accepted 100 37 ms 348 K C++ 17 / 1 K nguyen khac thu 2022-02-10 14:27:32
#51625 #491. STRPN – Chuyển biểu thức toán học sang RPN Accepted 100 37 ms 404 K C++ / 1 K trần minh hoàng 2021-10-17 9:50:04
#8686 #491. STRPN – Chuyển biểu thức toán học sang RPN Accepted 100 38 ms 352 K C++ 14 / 2 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-09-19 11:31:11
#29655 #491. STRPN – Chuyển biểu thức toán học sang RPN Accepted 100 39 ms 368 K C++ 11 (Clang) / 966 B vuvanhung 2021-03-07 13:11:09
#70500 #491. STRPN – Chuyển biểu thức toán học sang RPN Accepted 100 39 ms 352 K C++ 11 / 2 K L H D 2022-01-24 12:46:23
#95694 #491. STRPN – Chuyển biểu thức toán học sang RPN Accepted 100 42 ms 372 K C++ 11 / 1 K Phan Thien Hue 2022-10-20 0:27:44
#92492 #491. STRPN – Chuyển biểu thức toán học sang RPN Accepted 100 42 ms 368 K C++ 17 / 1 K ra 2022-09-24 15:17:44
#101565 #491. STRPN – Chuyển biểu thức toán học sang RPN Accepted 100 45 ms 436 K C++ 14 / 1 K thành moi 2022-11-14 7:50:50
#87218 #491. STRPN – Chuyển biểu thức toán học sang RPN Accepted 100 48 ms 424 K C++ 17 / 2 K CODE 2022-07-10 7:58:24
#47043 #491. STRPN – Chuyển biểu thức toán học sang RPN Accepted 100 52 ms 352 K C++ 11 / 1 K Phạm Đức Hào 2021-09-09 2:54:49
#43676 #491. STRPN – Chuyển biểu thức toán học sang RPN Accepted 100 52 ms 380 K C++ / 1 K Tạ Quang Kiên 2021-08-10 15:36:26
#38444 #491. STRPN – Chuyển biểu thức toán học sang RPN Accepted 100 55 ms 344 K C++ 11 / 1 K phan văn thi 2021-06-05 17:27:43


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: