Tên đăng nhập

thienhue123

Họ và tên

Phan Thien Hue

Email

anhue249@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-05-25 13:24:13

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500