Tên đăng nhập

taquangkien

Họ và tên

Tạ Quang Kiên

Email

quangkienta3@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-07-13 16:45:54

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500