Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#42085 #662. BIGMOD Accepted 100 64 ms 480 K C++ 11 (NOI) / 5 K Durex+_+ 2021-07-10 17:17:24
#92613 #662. BIGMOD Accepted 100 157 ms 464 K C++ (NOI) / 2 K Tạ Quang Kiên 2022-09-28 15:44:59
#77947 #662. BIGMOD Accepted 100 61 ms 600 K C++ / 1 K hihihi1 2022-03-18 23:39:32
#76928 #662. BIGMOD Accepted 100 54 ms 504 K C++ 17 / 1 K Trần Bá Nguyên 2022-03-09 13:25:11
#130826 #662. BIGMOD Accepted 100 58 ms 604 K C++ 17 / 1 K Đặng Hải Long 2024-02-06 3:11:06
#130824 #662. BIGMOD Accepted 100 44 ms 596 K C++ 17 / 848 B Công Chúa Táo 2024-02-06 3:09:29
#62144 #662. BIGMOD Accepted 100 60 ms 512 K C++ 17 / 737 B sobad 2021-12-10 19:39:37
#42046 #662. BIGMOD Accepted 100 75 ms 516 K C++ 11 / 737 B shabipilamew 2021-07-10 9:14:03
#77662 #662. BIGMOD Accepted 100 90 ms 580 K C++ 11 / 719 B Xuân 2022-03-15 16:16:44
#5002 #662. BIGMOD Accepted 100 96 ms 656 K C++ 14 / 658 B Trùm CUỐI 2020-03-23 19:56:01
#5646 #662. BIGMOD Accepted 100 78 ms 568 K C++ 14 / 629 B Phạm Văn Sơn Dương 2020-04-12 17:00:35
#127109 #662. BIGMOD Accepted 100 89 ms 596 K C++ 17 / 571 B Nguyễn Hồng Quang 2024-01-23 15:41:03
#24818 #662. BIGMOD Accepted 100 476 ms 23084 K Python 3 / 205 B truongjr 2021-01-04 11:50:35


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: